Новина
Информация

Алексфиш спазва политика по управление на околната среда и здраве и безопасност при работа.


2018 / 05 / 09

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА „ЕТ АЛЕКС-АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ“ Е НАСОЧЕНА КЪМ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: "ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ПРОИЗВОДСТВО НА РИБНИ ПРОДУКТИ "

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ ИМА ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА.

 

За ефективно провеждане на Политиката по управление, Ръководството определя следните свои основни цели по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, и поема ангажимента за:

 

  • Организиране на дейността, в съответствие със стремежа ни за запазване на позициите ни на утвърден и конкурентен изпълнител;
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
  • Оптимизиране на основните процеси, според изискванията на клиентите;
  • Системно провеждане на обучения, с цел повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация;
  • Ефективно управление на значимите аспекти на околната среда, рисковете за здравето на работещите под контрола на организацията, безопасността на персонала и посетителите;
  • Спазване на приложимите нормативни изисквания при осъществяване на дейността;
  • Гарантиране на правното съответствие при осъществяване на дейността, чрез планирани мероприятия за мониторинг на  приложимата нормативната база и предприемане на адекватни мерки за изпълнение на изискванията;
  • Предприемане на мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяване от поддръжка на машини и съоръжения и производство на риба и рибни продукти;
  • Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана ИСУ- управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

 

 

За реализиране на тези цели в ЕТ АЛЕКС-АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ“ е разработена, внедрена и поддържана интегрирана система за управление, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 14001:2015, и BS OHSAS 18001:2007.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ЕТ АЛЕКС-АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ“ ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

 

logo
За нас и нашата дейност

Фирмата е основана през 1991 година като частна семейна компания специализирана в продажбата и дистрибуцията на морски продукти. В годините Алексфиш е раширявала дейността си непрекъснато. През 2013 година компанията отваря своя собствена производствена и логистична база в ж.к. Враждебна, където се преработва основно сьомга и други видове риба, за направата на сурови и пушени филета с най-модерните машини в световен мащаб.

Днес компанията е вносител и производител на морски и суши продукти от повече от 30 страни по целия свят. Към момента асортимента надхвърля 1400 продукта в категории замразени, охладени, сухи и нeхранителни продукти. Продукцията на компанията се разпространява успешно във водещите ресторанти, хотели и хипермаркети в България. Като също така се извършва износ към 5 страни от Европейския съюз.